Hvad er en Speditør? 

Speditøren er limen der binder den moderne transportkæde sammen.

 

Speditør

Hvad laver en speditør?

Det er speditørens opgave at koordinere de forskellige elementer af transporten således at kunden oplever det som ét sammenhængende produkt. Det vil sige at speditøren skal have afhentning hos leverandøren, fortoldning hos myndighederne, håndtering i pakhuset samt pladsen på skibet, flyet eller lastbilen til at hænge sammen. Ofte står speditøren ikke selv for de enkelte elementer af servicen, men køber ydelserne hos underleverandører.

 

Søg priser fra speditører

 

Hvad er en speditør

En speditør og kommunikation…

Speditøren står som regel for al kommunikation med kunden og gør vedkommende sit arbejde godt, så opdager man som kunde aldrig, hvor mange led der egentlig skal bindes sammen for at lasten kommer fra A til B til den aftalte tid og uden meromkostninger. Det er speditørens pligt at holde kunden opdateret om eventuelle forsinkelser undervejs.

 

Speditør guide

Hvad kan en speditør ikke?

Det er vigtigt at forstå, at der er en del faktorer, som er udenfor speditørens kontrol. Eksempelvis kan myndighederne beslutte at undersøge lasten, rederiet kan beslutte at aflyse skibets havnekald, flyselskabet kan vælge at nedprioritere lasten i forhold til andet og bedre betalende last, osv. Dette fritager dog ikke speditøren for ansvaret for pro-aktivt at informere sine kunder om forsinkelser.

 

Relaterede artikler

Guide til at finde fragtpriser
Guide til valg af fragttype
Container guide