Transporteca została założona przed doświadczonych kierowników z A.P. Møller – Mærsk i ma na celu poprawienie doświadczeń związanych z zakupem rozwiązań transportowych wśród przedsiębiorstw szukających tego rodzaju rozwiązań.

 

Transporteca CEO PL

 „Naszym marzeniem jest, by pewnego dnia niewielkie przedsiębiorstwa mogły zamówić import towarów tak łatwo jak bilet lotniczy.”

 Morten Find Lærkholm, Założyciel i Dyrektor Wykonawczy

 

Chcemy zaoferować portal, na którym klienci będą mogli szybko stworzyć przegląd wszystkich dostępnych rozwiązań transportowych, by następnie wybrać rozwiązanie, które najlepiej spełni ich specyficzne potrzeby. Zamówienie i opłacenie wybranego rozwiązania musi być następnie proste i szybkie.

 

Dla spedytorów Transporteca ma być miejscem, w którym możliwe będzie wprowadzanie produktów na rynek oraz rozszerzanie bazy klientów. Ponadto portal ma mieć za zadanie pomóc spedytorom w zebraniu prawidłowych i kompletnych informacji, tak by dane zamówienie mogło zostać przetworzone w efektywny sposób.

 

Na koniec należy zadbać o zgodność stron co do ceny i wybranej usługi, a sama usługa musi zostać opłacona z góry, tak by klient nie został później zaskoczony dodatkowymi opłatami i spedytor mógł opłacić swoich podwykonawców ponosząc jak najmniejsze ryzyko finansowe.

 

„Chcemy ułatwić niewielkim przedsiębiorstwom prowadzenie handlu międzynarodowego i chcemy uczynić obsługę tych klientów bardziej interesującą dla spedytorów. Inne gałęzie przemysłu już dawno rozwinęły portale online, z których zarówno kupujący, jak i sprzedający czerpią korzyści. Uważamy, że to samo jest możliwe dla branży transportowej i logistyki. Rozpoczynamy naszą działalność od rynku niewielkich przesyłek, ponieważ wydaje się, iż jest to obszar o największym potencjale zarówno dla nadawców, jak i spedytorów.

Transporteca to nowy projekt, dlatego też nie oferujemy jeszcze usług z i do wszystkich krajów. Naszym celem jest objęcie naszą działalnością całego świata i chcemy współpracować z naszymi klientami, by osiągnąć ten cel. Mamy zatem nadzieję, że nasi klienci będą w dalszym ciągu opowiadać nam o swoich potrzebach, tak byśmy mogli we współpracy z naszymi spedytorami umieszczać na portalu najlepsze usługi i oferty.”
Morten Lærkholm, Założyciel i Dyrektor Wykonawczy.