5 goda råd om import från italien

Import från Italien är attraktivt för många mindre svenska företag. Med ett brett spektrum av industri-, livsmedel- och konsumentprodukter, och som en del av EU handelssamarbetet, är det både attraktivt och lätt att importera från Italien. Att landet är ett populärt resmål för många svenskar gör det ännu mer intressant att besöka potentiella leverantörer.

 

Rome

Här genomgår vi några av de viktigaste punkterna som du ska vara särskilt uppmärksam på när du börjar importera varor från Italien.

 

1. Välj din Italienska leverantör noga

Den Italienska kulturen är varm och inbjudande, men när det gäller affärer lägger man vikt på personliga relationer och förtroende. Den tid du investerar i att lära känna din leverantör är oftast en bra investering.

 

Ett möte med tid för att dela personliga erfarenheter och historier är normalt grundstenen för ett bra samarbete. Om detta inte är möjligt kan en introduktion från en gemensam bekant vara ett bra alternativ.

 

Samarbetsavtal

Även om ett kontrakt är rättsligt bindande rankas ett muntligt avtal ofta högre. Hierarki och ålder är båda hörnstenar i det italienska näringslivet, liksom långa förhandlingar och högljudda diskussioner är en del av den italienska affärstraditionen.

 

2. Sök priser på import från Italien

Som utgångspunkt är det viktigt att utarbeta ett formellt avtal med din leverantör när du ska importera varor från Italien. Men förhandlingen och processen är ofta viktigare än själva avtalet, inte minst för att avstämma förväntningarna mellan parterna. Leverantörsavtalet bör innehålla dessa punkter:

 

  • Det överenskomna priset
  • Vem som betalar för importen från Italien till Sverige
  • Vilken vara du köper
  • När leveransen ska vara klar
  • Hur varan ska förpackas

 

3. Lastbilstransport från Italien

När du importerar varor från Italien till Sverige sker transporten som regel med lastbil. Men stora försändelser kan med fördel transporteras med tåg.

 

Truck

Om din försändelse tar upp mer än 8-10 kubikmeter, och därmed tar upp en betydande del av en lastbils kapacitet, då vil åkeriet ofta köra direkt ut till leverantörens adress och hämta godset i samma lastbil som används för att transportera leveransen till Sverige och leverera på din adress.

 

Om försändelsen är mindre hämtas den ofta i en mindre skåpbil och körs till en lokal distributionscentral. Här lastas den om på en större lastbil tillsammans med andra varor som ska till Sverige, där den återigen skickas via en distributionscentral innan den levereras på din adress.

 

Du ska förvänta att vägtransport från Italien till Sverige tar 4-6 dagar som standard via distributionscentraler. Om du behöver snabbleverans kan det normalt klaras på 2-3 dagar.

 

4. Var uppmärksam på tillgångsförhållanden hos din leverantör

Road

Italien är ett stort land med generellt riktigt bra infrastruktur. Men små bergsbyar eller mindre vägar kan försvåra upphämtning av varor.

 

När du väljer en italiensk leverantör är det därför viktigt att få bekräftat att förhållandena är som de ska vara. Fråga eventuellt hur leverantören brukar få varorna hämtade.

 

Om adressen inte är tillgänglig för lastbilar, så kom överens om en alternativ upphämtningsplats i förväg. Se i så fall till att det framgår av avtalet att godset är leverantörens ansvar tills det överlämnats till ditt åkeri på överenskommen upphämtningsplats.

 

5. Ingen tull vid import från Italien till Sverige

Italien är medlem av EU och därför betalar man inte tull på import från Italien till Sverige. Inom EU ser man länderna som en stor gemensamt marknad där varorna kan röra sig fritt från land till land utan tull. Du kan läsa mer om handel med EU-länder på Ditt Europa.

 

Men man ska tänka på att det kan finnas begränsningar för mängden av import på vissa varor. Till exempel om man har tänkts sig att importera vin från Italien, då ska man tänka på att Systembolaget har monopol på försäljning av alkohol i Sverige. Men man får gärna köpa hem vin för privat konsumtion och då ska man följa tillvägagångssättet som du kan se på Skatteverkets hemsida.

 

Og yderligere tips her: http://www.bkwine.com/sv/reportage/mer/kopa-vin-direkt-fran-vinproducent-eller-vinhandlare-i-utlandet-direktimport/

 

Italien är en stor handelspartner

Du ska inte vara nervös för att kasta dig ut som Italien-importör. Enligt statistik från 2015 är Italien den 11:e största handelspartnern för Sverige när det gäller import. I 2015 importerade vi varor med ett totalt värde på knappt 9 miljarder kronor, en stigning på nästan 30 % över de senaste 5 åren. 

 

Värde av importerade varor från Italien och de största handelspartnerna 2015 

 

Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/26643/

 

Import från Italien med Transporteca

Transporteca har ett stort nätverk av åkerier som har riktigt bra transportlösningar från Italien till Sverige. Den bästa lösning för dig beror på dina specifika behov. Här på portalen kan du jämföra priser och transittider på frakt från Italien och spara tid genom att beställa online. 

 

Om vi inte har en service online som passar för dina behov, då hämtar vi in gratis offerter från vårt nätverk och skickar dem vidare till dig utan bindning, med prisgaranti! 

 

Vad säger kunderna?

Sören Michelsen och hans vänner från Karise importerar vin från Italien för egen konsumtion. Efter hans första beställning på Transporteca sa han:

 

”Det var en enkel online beställning till ett konjurrenskraftigt pris, och kommunikationen från Transporteca-teamet har varit riktigt bra. Leveransen gick fint och kom hem utan problem med en mycket hjälpsam chaufför.”